Przejdź do głównej treści
Program Moje Ciepło

3 minuty czytania

13 grudnia 2023

Kto może liczyć na dotację do pompy ciepła – program Moje Ciepło

Kto może liczyć na dotację do pompy ciepła w ramach programu Moje Ciepło? Wszystko o dofinansowaniu do pomp ciepła.

Jacek Pasela e-certyfikator.pl

Jacek Pasela

Budujesz dom lub oddałeś dom do użytkowania po 1 stycznia 2021? Program Moje Ciepło to program, który promuje instalacje pomp ciepła w nowych domach. Możesz otrzymać dofinansowanie nawet do 21 tyś zł na wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła. Składać wnioski można w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Moje Ciepło – jeden z programów wspierający efektywność energetyczną

Efektywność cieplna, to nic innego, jak zużycie energii. Powinniśmy o tym myśleć nie tylko po to, aby zmniejszyć rachunki na ogrzanie domu i ogrzanie wody, ale również w trosce o środowisko. Celem programu jest wsparcie finansowe zakupu pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych. Tobie zależy na tym, żeby tanio ogrzewać dom i dodatkowo dostać dofinansowanie na zakup urządzeń. A rządowi na tym, żeby zmniejszyć emisję CO2 oraz zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Dofinasowanie możesz przeznaczyć zarówno na pompę, która tylko ogrzewa dom, jak również na instalację, dzięki której będziesz również podgrzewał wodę. Całkowity budżet programu przeznaczony na program wynosi  600 mln zł. Dofinansowanie z programu Moje Ciepło ma za zadanie współfinansować zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. 

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło i uzyskać dofinansowanie

Program jest kierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Aby ubiegać się o dofinansowanie wystarczy spełniać kryteria dla nieruchomości (nowy budynek).

Nowy budynek, zgodnie z założeniami programu oznacza, że:

 • budowa nie została jeszcze zakończona, czyli nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
 • lub złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

W programie Moje Ciepło nie obowiązują kryteria dochodowe. Jednak posiadanie przez wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny zwiększa dofinansowanie do 45%, maksymalnie 21 tyś zł wartości inwestycji. Dla osób, które nie posiadają Karty Dużej Rodziny, procent udziału w kosztach zwracanych to max 30%. Nabór wniosków w programie odbywa się poprzez rejestrację w systemach informatycznych NFOŚIGW. 

Jednym z dokumentów koniecznych do uzyskania dofinansowania jest świadectwo charakterystyki energetycznej domu. Zamów na e-certyfikator.pl

Wysokość dofinansowania i rodzaj koszów kwalifikowanych

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do generowania ciepła w dom i ogrzewania ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 
Dodatkowemu wsparciu finansowemu podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

źródło: https://mojecieplo.gov.pl/o-programie/

Jakie dokumenty są wymagane, aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu

Do wniosku o współfinansowanie kosztów zakupu konieczne są następujące załączniki:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
 • charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej

Nie masz jeszcze świadectwa charakterystyki energetycznej? Zamów już dziś na e-certyfikator.pl/formularz-dom

 • protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”
 • faktura lub równorzędny dokument księgowy
 • potwierdzenie dokonania płatności
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła
 • oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku
 • skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy
 • inne dokumenty takie jak pełnomocnictwa, w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskującego

Jakie są warunki dofinansowania w ramach programu Moje Ciepło

Jeżeli zastanawiasz się czy ubiegać się o zwrot kosztów, koniecznie sprawdź efektywność energetyczną swojego domu. Zużycie energii pierwotnej na m2 to jedno z podstawowych kryteriów. Obecnie wynosi on max 55 kWh na m2 na rok. Zmniejszenie normy oznaczałoby bardziej „wyśrubowane” i trudniejsze do uzyskania parametry efektywności energetycznej.

Wartość zużycia energii na m2 znajdziesz na świadectwie energetycznym. Nie masz – zamów już dziś na e-certyfikator.pl

Oprócz wymogu dotyczącego efektywności cieplnej, jest jeszcze kilka warunków do spełnienia, aby uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła. 

 • pompa ciepła musi być nowa, to znaczy wyprodukowana nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją
 • pompa musi być użytkowana przez min 5 lat. Okres ten liczy się od momentu otrzymania dotacji w ramach programu Moje Ciepło na twoje konto bankowe
 • możesz otrzymać zwrot kosztów pod warunkiem, że prace związane z montażem i instalacją pompy zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie
 • w domu nie może być zainstalowane źródło ciepłą na paliwo stałe.

Pompy ciepła są obecnie jedną z najpopularniejszych metod ogrzewania nowych domów. Decydując się na nią warto również pomyśleć o panelach PV. Ale to już temat na kolejny artykuł.

Masz pytania dotyczące świadectw energetycznych potrzebnych do dotacji lub oddania domu do użytkowania – zapraszam do kontaktu.

Sprawdź podobne artykuły

Sprawdź artykuły dotyczące mieszkań

Wróć na bloga
ile kosztuje swiadectwo energetyczne mieszkania

5 minut czytania

Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Sprawdź od czego zależy cena

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania? Ceny wahają się od 250 zł do 1500 zł. Sprawdź od czego zależą

wykaz audytorow energetycznych

4 minuty czytania

Wykaz audytorów energetycznych – Osoby uprawnione do sporządzania świadectw

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Dokument ten jest wymagany w Polsce przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, aby dostarczyć potencjalnym nabywcom lub najemcom informacji o zużyciu energii i kosztach eksploatacji. Nie każda osoba może sporządzić świadectwo. Konieczne są kwalifikacje, wiedza i przede wszystkim uprawnienia do sporządzania świadectw. Kto […]

certyfikat energetyczny

4 minuty czytania

Jak uzyskać certyfikat energetyczny budynku? Zamów online od 239zł

Profesjonalne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dowiedz się więcej na temat certyfikatu energetycznego i zamów online już dzisiaj.