Przejdź do głównej treści
Program Czyste Powietrze

6 minut czytania

04 lipca 2024

Program Czyste Powietrze – dofinansowania na termomodernizację

Sprawdź program „Czyste Powietrze” i zdobądź do 136tyś zł dotacji na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła.

ania gliwinska-pasela

Ania Gliwińska-Pasela

Wymiana kotła, instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie domu lub wymianę okien możesz sfinansować z Programu Czyste Powietrze – do 136,200zł bezzwrotnej dotacji. Program Czyste Powietrze w Polsce został uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Jest ona możliwa poprzez dofinansowanie prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych i wymianą nieefektywnych systemów grzewczych na bardziej ekologiczne i nowoczesne rozwiązania. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Beneficjenci Programu Czyste Powietrze, kto skorzysta na programie priorytetowym 

Osoby fizyczne

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł. Wniosek o dofinansowanie składa osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Właściciele lokali wydzielonych w ramach domów jednorodzinnych również mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji. Warunkiem jest to, aby wydzielony lokal posiadał wyodrębnioną księgę wieczystą

Kwota dofinansowania zależy zarówno od wydatków jak i dochodów beneficjanta. Więcej na ten temat znajduje się w części “Kryteria kwalifikacji”.

Gminy i samorządy

Finansowym, bezpośrednim beneficjentem programu jest oczywiście osoba fizyczna. Jednak gminy i samorządy mają również swoją rolę w rządowym programie oraz czerpią korzyści z dotacji, które otrzymują ich mieszkańcy. 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza. To jedno z zadań gmin. Zatem im więcej mieszkańców skorzysta z programu i wymieni ogrzewanie na ekologiczne, tym mniej zanieczyszczeń wydzielonych w budynkach jednorodzinnych. 

Rolą gmin jest prowadzenie kampanii informacyjnych oraz wpieranie mieszkańców. W urzędzie gminy dowiesz się jak wypełnić wniosek konieczny do uzyskania dofinansowania oraz jaka wysokość dofinasowania w ramach programu Czyste Powietrze przysługuje w konkretnym przypadku. 

Przedsiębiorstwa usługowe

Program Czyste Powietrze ma też duże znaczenie z punktu widzenia gospodarki i rozwoju przedsiębiorstw. Pieniądze, które beneficjent otrzyma w ramach dofinasowania na przedsięwzięcie termomodernizacji budynków trafiają do przedsiębiorców i osób zatrudnionych w branży budowlanej.  

W  ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze możesz uzyskać dofinansowanie na wykonane prace termomodernizacyjne i audyt energetyczny dla Twojego domu. Niezależnie od poziomu dofinansowania koszt audytu 1200zł netto jest zwracamy przez program. 

Chcesz sprawdzić czy masz szansę na kompleksową termomodernizację? Skontaktuj się z nami i zamów audyt.  

Program priorytetowy Czyste Powietrze – na co można uzyskać środki

Z programu można sfinansować różne prace termomodernizacyjne domu mające na celu poprawę efektywności energetycznej domów. Oto niektóre z nich:

 1. Dofinansowanie na docieplenie budynku: Izolacja budynku, aby zatrzymać ciepło wewnątrz i zmniejszyć straty energii.
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: Instalacja nowoczesnych, energooszczędnych okien i drzwi, które lepiej izolują dom. Wymianę okien i drzwi możesz sfinansować z dotacji. 
 3. Wymiana kopciucha na nowe źródło ciepła: Wymiana starego pieca na paliwo stałe na nowe, nowoczesne, efektywne źródło ciepła, takie jak pompy ciepła, kotły gazowe czy piece na biomasę. Przy wymianie źródła ciepła należy zwrócić uwagę na wymagania stawiane przez program.
 4. Instalacja odnawialnych źródeł energii : Montaż paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych, które mogą dostarczać energię do domu.
 5. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody: Modernizacja lub wymiana przestarzałych systemów na bardziej efektywne.
 6. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji): System, który poprawia jakość powietrza w domu. Jednocześnie odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego.
 7. Termomodernizacja dachu lub stropu: Dodatkowe ocieplenie tych elementów budynku, aby zwiększyć izolacyjność, o ile pod dachem bezpośrednio znajdują się pomieszczenia ogrzewane. 

Te prace mogą znacząco zmniejszyć zużycie energii w domu, obniżyć koszty ogrzewania i poprawić komfort mieszkańców.

W ramach programu Czyste Powietrze nie można rozliczyć następujących modernizacji:

 1. Wymiana dachu: Prace związane z samą wymianą pokrycia dachowego bez elementów termomodernizacji nie są objęte dofinansowaniem.
 2. Renowacja elewacji: Prace polegające jedynie na odnowieniu lub malowaniu elewacji budynku bez ocieplenia nie kwalifikują się do wsparcia.
 3. Modernizacja wnętrz: Remonty wnętrz, takie jak wymiana podłóg, malowanie ścian, czy modernizacja łazienek i kuchni, nie są finansowane z programu.

Jak aplikować o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dotacje w ramach programu Czyste Powietrze, należy przejść przez kilka kroków:

 1. Sprawdzenie kwalifikowalności: Najpierw upewnij się, że spełniasz warunki programu, takie jak własność domu jednorodzinnego i używanie go jako miejsca zamieszkania. Kolejnym kryterium są progi dochodowe. Środki w ramach programu Czyste Powietrze są alokowane do osób o niskich dochodach, potrzebujących wsparcia finansowego, aby wykonać na termomodernizację domu. 
 2. Zgromadzenie dokumentów: Przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak dowód własności nieruchomości, dokumenty potwierdzające dochody oraz informacje dotyczące planowanych prac modernizacyjnych. Warto na etapie planowania prac skorzystać z pomocy audytora energetycznego, który pomoże dobrać zakres remontu tak, aby spełnione zostały wymogi programu i aby jak najefektywniej wykorzystać dostępne środki.
 1. Wypełnienie wniosku: Wypełnij wniosek o dofinansowanie. Można to zrobić online poprzez specjalny portal beneficjenta dostępny na stronie programu “Czyste Powietrze”, albo złożyć wniosek osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub jego oddziale. Możesz również udać się do gminy i tam poprosić o pomoc w wypełnieniu wniosku. 
 2. Złożenie wniosku o dotację: Prześlij wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Można to zrobić online, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie WFOŚiGW.
 3. Weryfikacja wniosku: WFOŚiGW sprawdzi Twój wniosek pod kątem formalnym i merytorycznym. Może to wymagać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
 4. Podpisanie umowy: Jeśli etap składania wniosku zostanie zatwierdzony, podpiszesz umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW. Umowa określi warunki, kwotę dofinansowania oraz harmonogram realizacji projektu.
 5. Realizacja projektu: Przeprowadź planowane prace modernizacyjne zgodnie z umową i harmonogramem. Pamiętaj, że prace muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi programu.
 6. Audyt energetyczny Czyste Powietrze: Aby uzyskać dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji konieczny jest audyt energetyczny. W przypadku instalacji pompy ciepła jako źródła ogrzewania, konieczne jest przeprowadzanie audytu. Należy do dołączyć do rozliczenia końcowego. Zadzwoń do nas, aby uzyskać więcej informacji na temat audytu energetycznego. 
 7. Rozliczenie projektu: Po zakończeniu prac, złóż dokumenty potwierdzające ich realizację. WFOŚiGW sprawdzi zgodność wykonanych prac z wnioskiem i umową.
 8. Otrzymanie dotacji: Po pozytywnej weryfikacji rozliczenia, otrzymasz dotację na wskazane konto bankowe.

Kryteria kwalifikacji – 3 poziomy dofinansowania

Wysokość dofinansowania jaką można uzyskać na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej domu lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą zależy od poziomu dochodów beneficjenta. 

Poziom I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł mogą skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania. 

W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym abyś mógł starać się o dofinansowanie suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Poziom II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania

Podwyższone dofinansowania realizowane w ramach programu są przeznaczone dla gospodarstwa domowego, w którym dochód nie przekracza kwoty: 

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poziom III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania

Dofinansowanie w ramach tych zasad mogą otrzymać osoby dla których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Rodzaje dotowanych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły na temat wysokości dofinansowania na poszczególne prace znajdziesz na stronie internatowej

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/na-co-i-ile

Zmiany w programie oraz w zasadach przyznawania dofinansowania zmieniają się dlatego warto śledzić informacje również bezpośrednio na stronach Czystego Powietrza. 

Formy dofinansowania – Program Czyste Powietrze

Dotacja

Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków po zrealizowaniu części lub całości inwestycji.

Dotacja z prefinansowaniem

Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku. Pozostała część jest wypłacana po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.

Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego

Dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.

Audyt energetyczny 

W programie Czyste Powietrze audyt energetyczny jest potrzebny w kilku sytuacjach:

 1. Kompleksowa termomodernizacja: Gdy modernizacja budynku obejmuje duże nakłady finansowe, audyt energetyczny jest konieczny, aby dokładnie określić zakres prac i spodziewane oszczędności energetyczne. Taki rodzaj dofinansowania nazywamy dofinansowaniem kompleksowej termomodernizacji budynków. Jeśli wnioskodawca zamierza przeprowadzić szeroko zakrojone prace, takie jak ocieplenie całego budynku, wymiana wszystkich okien i drzwi oraz modernizacja systemu ogrzewania, audyt pomaga zaplanować te działania w najbardziej efektywny sposób. 
 2. Optymalizacja działań: Audyt energetyczny jest pomocny, aby zidentyfikować, które prace przyniosą największe korzyści energetyczne i finansowe, co jest szczególnie ważne dla kompleksowych projektów modernizacyjnych. W przypadku audytu bez podwyższonego lub najwyższego dofinansowania i bez kompleksowej termomodernizacji, koszty audytu można rozliczyć w ramach programu, ale sam audyt nie jest konieczny. Aczkolwiek mocno rekomendowany i zapewne bardzo pomocny dla beneficjenta. Podczas audytu, audytor może bowiem zidentyfikować prace, które pozwolą zakwalifikować inwestycje jako kompleksową. 
 3. Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła: Od czerwca 2024 roku, audyt energetyczny jest wymagany, kiedy inwestor w ramach dofinansowania planuje instalację pompy ciepła. Jest to nowy wymóg, który został wprowadzony kilka tygodni temu, dlatego warto zapoznać się ze szczegółami. 

Audyt energetyczny może pomóc w optymalizacji inwestycji i uzyskaniu większych korzyści z programu, nawet jeżeli nie jest konieczny.

Podsumowanie

Program “Czyste Powietrze” przynosi beneficjentom wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia uzyskanie dofinansowania na prace termomodernizacyjne, co obniża koszty remontu. Dodatkowo, poprawa efektywności energetycznej budynku prowadzi do niższych rachunków za ogrzewanie. Wymiana starych systemów grzewczych na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła zwiększa komfort mieszkania. Wreszcie, udział w programie przyczynia się do poprawy jakości powietrza, co korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców.

Sprawdź podobne artykuły

Sprawdź artykuły dotyczące mieszkań

Wróć na bloga
ile kosztuje swiadectwo energetyczne mieszkania

5 minut czytania

Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Sprawdź od czego zależy cena

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania? Ceny wahają się od 250 zł do 1500 zł. Sprawdź od czego zależą

wykaz audytorow energetycznych

4 minuty czytania

Wykaz audytorów energetycznych – Osoby uprawnione do sporządzania świadectw

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Dokument ten jest wymagany w Polsce przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, aby dostarczyć potencjalnym nabywcom lub najemcom informacji o zużyciu energii i kosztach eksploatacji. Nie każda osoba może sporządzić świadectwo. Konieczne są kwalifikacje, wiedza i przede wszystkim uprawnienia do sporządzania świadectw. Kto […]

certyfikat energetyczny

4 minuty czytania

Jak uzyskać certyfikat energetyczny budynku? Zamów online od 239zł

Profesjonalne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dowiedz się więcej na temat certyfikatu energetycznego i zamów online już dzisiaj.