Przejdź do głównej treści
wakacje kredytowe

3 minuty czytania

25 października 2023

Co to są wakacje kredytowe 2024 i kto z nich skorzysta?

Planujesz skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku? Sprawdź jak możesz zawiesić spłatę rat kredytu. hipotecznego.

anna gliwinska

Anna Gliwińska-Pasela

Planujesz skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 roku? Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby zawiesić spłatę raty kredytu hipotecznego.

Ustawowe wakacje kredytowe pojawiły się jako rządowa forma wsparcia  kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej, którzy z powodu wzrostu stóp procentowych, a tym samym wzrostu rat mieli problemy ze spłatą kredytu hipotecznego. Kredytobiorca mógł zawiesić łącznie 8 rat kredytu od 1 lipca 2022 oraz w 2023 roku. Do skorzystania z rządowego programu są uprawnieni byli kredytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne w złotówkach, które przeznaczone zostały na zakup własnego mieszkania lub domu.

Kto skorzystał na wakacjach kredytowych w latach ubiegłych

Każda osoba posiadająca kredyt hipoteczny, niezależnie od wysokości miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej mogła złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Bank nie mógł odmówić zawieszenia spłaty rat i nawet jeżeli kredytobiorca był w dobrej sytuacji finansowej – mógł skorzystać z odroczenia w spłacie. Skutkowało to tym, że kredytobiorcy zawieszali spłatę kredytu, jednocześnie wykorzystując ten czas do nadpłaty kapitału. Przywilej zawieszenia rat nie był bowiem uzależniony od dochodu gospodarstwa domowego. 

Kto skorzysta z wakacji kredytowych 2024

Biorąc pod uwagę, że sytuacja na rynku płacowym oraz kredytowym ustabilizowała się mocno, to czy wakacje kredytowe są potrzebne kredytobiorcom? Na pewno jest to łatwa do spełnienia obietnica wyborcza. Łatwa, bo kosztem banków. Ustawa przedłużająca przywileje bardzo łatwo zyskała poparcie również Prezydenta, dzięki czemu obecny rząd mógł bez problemu wywiązać się z jednej z obietnic. 

Jakie kryterium trzeba spełnić, żeby zawiesić raty kredytu w 2024

Wakacje kredytowe na 2024 zostają w zmodyfikowanej formie. Ustawa przewiduje przywilej dla osób w trudnej sytuacji finansowej i możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego udzielonego w polskich złotych, także w 2024 r. dla osób, które:

  • posiadają kredyt hipoteczny w walucie polskiej, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł,
  • ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD,
  • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r ,
  • kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Wprowadzenie dodatkowych kryteriów oznacza, że z wakacji kredytowych skorzysta tylko część kredytobiorców, którzy faktycznie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Koniec z wakacjami dla wszystkich – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Wakacje kredytowe w 2024  zostają. Możliwe będzie zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, jednak tym razem konieczne będzie spełnienie określonych w ustawie warunków opisanych powyżej. Nadal kredytobiorcy mogą korzystać ze środków z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. 

O pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będą mogli ubiegać się kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, czyli wg ustawy u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego.

Ze wsparcia Funduszu można skorzystać, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego to 1940 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego to 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy).

Umorzenie pozostałych 66 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia nastąpi po dokonaniu, bez opóźnień, spłaty 134 rat. Dzięki temu kwota umorzenia może wynieść 39,6 tys. zł (66 rat).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe

Wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć w banku, w którym posiadasz kredyt hipoteczny. Można to zrobić od 1 maja 2024 r. Większość banków przyjmuje wnioski w formie elektronicznej. Bank ma 21 dni od daty złożenia wniosku na udzielenie odpowiedzi.

Korzyści i pułapki wakacji kredytowych: analiza plusów i minusów

W okresie, w którym obowiązują wakacje kredytowe kredytobiorca spłaca jedynie odsetki a nie całą ratę – kapitał i odsetki. Analizując czy opłaca się zawiesić raty kredytu trzeba jednak pamiętać, że w ramach wakacji kredytowych raty nie są umarzane, a jedynie obowiązek ich zapłaty jest przesuwany w czasie. Okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, co oznacza, że de facto okres kredytowania przedłuża się o miesiące, kiedy spłacane są tylko odsetki. 

Wpływ wakacji kredytowych na zdolność kredytową: co warto wiedzieć

Biuro Informacji Kredytowej zapewniało, że skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych nie obniżało zdolności kredytowej w przypadku osób, które skorzystały z wakacji 2022-2023. Wg analityków taka sama sytuacja powinna mieć miejsce w 2024, szczególnie, że liczba osób uprawnionych do skorzystania z przywileju jest ograniczona. 

Więcej informacji na temat nieruchomości, ulg, dotacji, świadectw energetycznych znajdziesz tu

Sprawdź podobne artykuły

Sprawdź artykuły dotyczące mieszkań

Wróć na bloga
umowa najmu mieszkania

5 minut czytania

Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać

Znajdź obowiązkowe elementy umowy najmu mieszkania i problemów. Zabezpiecz swoje interesy i swoją nieruchomość.

świadectwo energetyczne Lublin

4 minuty czytania

Profesjonalne świadectwo energetyczne Lublin

Poszukujesz świadectw energetycznych dla nieruchomości w Lublinie? Zamów szybko i tanio u nas! Świadectwo energetyczne, certyfikat, audyt

ile kosztuje swiadectwo energetyczne

3 minuty czytania

Ile kosztuje świadectwo energetyczne, czy jest grzywna za brak

Dowiedz się, ile kosztuje świadectwo energetyczne dla budynku oraz jakie są konsekwencje za jego brak. Wszystko o procedurze i grzywnie.