Przejdź do głównej treści
audyt energetyczny budynku

5 minut czytania

04 lutego 2024

Audyt energetyczny budynku – co to jest i dlaczego jest ważny

Audyt energetyczny budynku to kluczowy krok w termomodernizacji i oszczędnościach energii. Dowiedz się dlaczego jest ważny i jak może pomóc Ci program “Czyste Powietrze”.

Jacek Pasela

Jacek Pasela

Audyt energetyczny budynku to szczegółowa ocena ile energii zużywa się w danym budynku, aby go ogrzać. Audyt wykonuje się po to, aby zidentyfikować obszary, które można polepszyć i dzięki temu zużywać mniej energii. Audytor energetyczny analizuje wszystkie elementy budynku, które wpływają na zużycie energii. Są nimi systemy grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, oświetleniowe oraz izolacja termiczna. Wykonanie audyt energetycznego budynku ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie emisji CO2. Jest on konieczny np. do uzyskania dotacji w ramach programu “Czyste Powietrze“. 

Czym jest audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny, zwany też audytem cieplnym, wykonuje się, by określić energooszczędność  budynku. Jednocześnie przedstawia on zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac związanych z jego termomodernizacją. Składa się on z 4 podstawowych etapów.

  1. Analiza zużycia energii
  2. Inspekcja techniczna
  3. Identyfikacja oszczędności energii
  4. Opracowanie raportu audytu
  5. Koszt audytu energetycznego

Analiza zużycia energii

Analiza zużycia energii w audycie energetycznym obejmuje ocenę ilości zużywanej energii w badanym obiekcie, na przykład w domu jednorodzinnym. Audytor zbiera dane, analizuje je i dokonuje obliczeń, na podstawie metodologii określonej w ustawie.  Uwzględnia również analizę rachunków za energię oraz szczegółową charakterystykę budynku, czyli jego powierzchnię, izolację termiczną, systemy ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia. Dodatkowo, uwzględnia się także czynniki zewnętrzne, takie jak warunki pogodowe.

Inspekcja techniczna

To inaczej sprawdzenie stanu technicznego budynku wraz instalacjami. Obejmuje to urządzenia, systemy ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia itp., aby określić ich wydajność i możliwe obszary ulepszeń. Inspekcja techniczna może również obejmować ocenę wieku i stanu technicznego urządzeń oraz systemów, identyfikację ewentualnych usterek lub uszkodzeń. Także pomiar wydajności i zużycia energii poszczególnych urządzeń w celu określenia ich efektywności. Na podstawie tych danych można zidentyfikować konkretne działania naprawcze lub modernizacyjne, które przyniosą korzyści w postaci oszczędności energii.

Identyfikacja oszczędności energii – efektywność energetyczna

Jest to określenie możliwych działań usprawniających wydajność energetyczną budynku lub zakładu przemysłowego. Może to być modernizacja systemów grzewczych, izolacja termiczna, instalacja energooszczędnych urządzeń itp.
Po pierwsze, identyfikacja oszczędności energii w domu może obejmować ocenę izolacji termicznej ścian, dachu i podłóg oraz zalecenie dodatkowej izolacji w celu zmniejszenia utraty ciepła i zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie.

Po drugie, możliwe jest wskazanie na konieczność modernizacji systemu ogrzewania poprzez wymianę starego kotła na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy piece kondensacyjne, co może znacząco obniżyć koszty ogrzewania.

Wreszcie, identyfikacja oszczędności energii może sugerować instalację paneli fotowoltaicznych w celu wytwarzania własnej energii elektrycznej z odnawialnego źródła, co pozwoli obniżyć rachunki za prąd oraz zmniejszyć emisję CO2. Te działania nie tylko przynoszą korzyści finansowe, ale także wpływają pozytywnie na środowisko.

Opracowanie raportu – audyt energetyczny budynku

Sporządzenie szczegółowego raportu zawierającego wyniki analizy, zalecenia dotyczące oszczędności energii oraz szacunkowe koszty i korzyści związane z proponowanymi działaniami. Celem audytu jest obliczenie bieżącego zapotrzebowania na energię, czyli przeanalizowanie charakterystyki energetycznej budynku. Dodatkowo audytor energetyczny rekomenduje przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które pomogą w zmniejszeniu zużycia energii. 

Raport przygotowany przez nas spełnia wymogi programu Czyste Powietrze. Audyty energetyczne wykonujemy w całej Polsce. Potrzebujesz audytu energetycznego do programu “Czyste Powietrze” – skontaktuj się ze mną.

Koszt audytu energetycznego

Koszt audytu energetycznego domu (budynku jednorodzinnego), który spełnia wymogi programu Czyste Powietrze zaczyna się u nas od 1200zł netto. Inne rodzaje audytu, np. audyt remontowy czy audyt przedsiębiorstwa są wyceniane indywidualnie i ostateczna cena zależy od zakresu prac. 

Kto może sporządzić audyt energetyczny budynku

Uprawnienia do wykonywania audytu energetycznego budynku

Wbrew logice, aby wykonać audyt energetyczny nie są potrzebne kwalifikacje czy uprawnienia. Dlatego tak wiele osób po różnych kursach (lub nawet bez kursów) zaczęło wykonywać audyty na potrzeby dofinansowania lub dotacji. Audyty wykonywane przez zespół e-certyfikator.pl są przygotowany przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, potwierdzone wpisem na listę Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Audyt energetyczny zawiera analizę stanu technicznego budynku wraz z wskazaniem rozwiązań poprawiających stan budynku. Wiedza i doświadczenie są absolutnie konieczne. 

Sprawdź naszych audytorów na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Głównym audytorem jest Jacek Pasela z nr uprawnień 27722.

Uprawnienia do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej

Aby wykonać legalne świadectwo energetyczne konieczne są uprawnienia potwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Certyfikat energetyczny budynku lub mieszkania może wykonać audytor z kwalifikacjami i wiedzą. Brak tu spójności w stosunku do audytu, ponieważ audyt jest bardziej skomplikowany i złożony. Jedynym wytłumaczeniem na na stan rzeczy jest to, że audyty energetyczne są najczęściej wykonywany w przypadku  ubiegania się o dofinansowanie i muszą być złożone wraz z pozostałymi dokumentami np. do banku lub funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Tak dokumenty są dodatkowe weryfikowane i w przypadku nierzetelności w obliczeniach istnieje ryzyko odrzucenia wniosku. 

Audyt energetyczny budynku a dofinansowanie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze w Polsce został uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Jest ona możliwa poprzez dofinansowanie prac związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych i wymianą nieefektywnych systemów grzewczych na bardziej ekologiczne i nowoczesne rozwiązania. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Aby uzyskać dofinansowanie na najwyższym poziomie (kompleksowa termomodernizacja) konieczny jest audyt energetyczny, który wskaże obszary do ulepszenia. Audyt energetyczny musi spełniać wymogi ustawy, to znaczy być wykonany według zasad i reguł określonych w ustawie. Realizacja przedsięwzięcia związanego z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła również wymaga audytu energetycznego. Zmiana ta weszła w życie w czerwcu 2024. 

Inne rodzaje audytu 

W Polsce audyty energetyczne są kluczowym narzędziem służącym poprawie efektywności energetycznej różnych obiektów. Oprócz najbardziej popularnych audytów energetycznych budynków mamy jeszcze inne rodzaje analiz wykonywane według tych samych wytycznych ustawy. Dotyczą one jedna na przykład potencjalnych prac remontowych. W ostatnich latach, ze względu na deklarację zeroemisyjności, wymagane są również audyty przedsiębiorstw

Audyt remontowy budynku

Audyt remontowy to specjalistyczny rodzaj audytu energetycznego, który jest wykonywany w celu oceny i planowania działań modernizacyjnych. Przeprowadza się go najczęściej przed rozpoczęciem prac remontowych, aby dokładnie określić, jakie działania będą najbardziej efektywne również pod względem energetycznym i ekonomicznym.

Podstawowe zasady obowiązujące przy audycie remontowym obejmują dokładną analizę aktualnego stanu technicznego budynku. Zawiera on analizę konstrukcji, izolacji termicznej, systemów grzewczych i wentylacyjnych. Na podstawie zebranych danych audytorzy opracowują rekomendacje dotyczące modernizacji, które mogą obejmować wymianę okien, docieplenie ścian, modernizację systemów grzewczych czy instalację odnawialnych źródeł energii. 

Celem audytu remontowego jest nie tylko poprawa komfortu użytkowników budynku, ale przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. W Polsce audyty remontowe muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dotyczy to również wymogów ustawy o charakterystce energetycznej budynków. Audyt remontowy często jest również podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z programów wspierających efektywność energetyczną, takich jak Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt przedsiębiorstwa to kompleksowa analiza zużycia energii w firmie lub instytucji. Celem audytu jest identyfikacja obszarów, w których możliwe jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów operacyjnych. Obejmuje on ocenę wszystkich procesów energetycznych w przedsiębiorstwie, takich jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie. W całościowej ocenie brane jest także pod uwagę zużycie energii przez maszyny i urządzenia produkcyjne.

Audyt przedsiębiorstwa składa się z kilku etapów: zbierania danych, analizy zużycia energii, identyfikacji możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz rekomendacji działań optymalizacyjnych. Wyniki audytu są przedstawiane w formie raportu zawierającego konkretne zalecenia oraz analizę kosztów i potencjalnych oszczędności.

Zgodnie z polskim prawem audyt jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw. Czyli firm zatrudniających powyżej 250 pracowników lub osiągających roczny obrót powyżej 50 mln euro, oraz posiadających sumę bilansową przekraczającą 43 mln euro. Obowiązkowy audyt w takich przedsiębiorstwach musi być przeprowadzany co najmniej raz na cztery lata. Wynika to z Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, mogą być zwolnione z tego obowiązku.

Audyt energetyczny dla twojego przedsiębiorstwa? 

Sprawdź podobne artykuły

Sprawdź artykuły dotyczące mieszkań

Wróć na bloga
ile kosztuje swiadectwo energetyczne mieszkania

5 minut czytania

Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Sprawdź od czego zależy cena

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania? Ceny wahają się od 250 zł do 1500 zł. Sprawdź od czego zależą

wykaz audytorow energetycznych

4 minuty czytania

Wykaz audytorów energetycznych – Osoby uprawnione do sporządzania świadectw

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Dokument ten jest wymagany w Polsce przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, aby dostarczyć potencjalnym nabywcom lub najemcom informacji o zużyciu energii i kosztach eksploatacji. Nie każda osoba może sporządzić świadectwo. Konieczne są kwalifikacje, wiedza i przede wszystkim uprawnienia do sporządzania świadectw. Kto […]

certyfikat energetyczny

4 minuty czytania

Jak uzyskać certyfikat energetyczny budynku? Zamów online od 239zł

Profesjonalne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dowiedz się więcej na temat certyfikatu energetycznego i zamów online już dzisiaj.