Przejdź do głównej treści
wykaz audytorow energetycznych

4 minuty czytania

06 lipca 2024

Wykaz audytorów energetycznych – Osoby uprawnione do sporządzania świadectw

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Dokument ten jest wymagany w Polsce przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, aby dostarczyć potencjalnym nabywcom lub najemcom informacji o zużyciu energii i kosztach eksploatacji. Nie każda osoba może sporządzić świadectwo. Konieczne są kwalifikacje, wiedza i przede wszystkim uprawnienia do sporządzania świadectw. Kto […]

ania gliwinska-pasela

Ania Gliwińska-Pasela

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który ocenia efektywność energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Dokument ten jest wymagany w Polsce przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, aby dostarczyć potencjalnym nabywcom lub najemcom informacji o zużyciu energii i kosztach eksploatacji. Nie każda osoba może sporządzić świadectwo. Konieczne są kwalifikacje, wiedza i przede wszystkim uprawnienia do sporządzania świadectw. Kto może sporządzać świadectwa – do sprawdzenia służy baza, potocznie nazywana – wykaz audytorów energetycznych.

Osoby uprawnione do wykonywania świadectw energetycznych

Aby sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej konieczne są uprawnienia potwierdzane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wykaz osób uprawnionych do wystawiania legalnych dokumentów jest publiczny i ogólnie dostępny dla każdego (sprawdź tu).  

Niezbędne kwalifikacje

Profesjonalne świadectwo energetyczne wymaga wiedzy nie tylko na temat efektywności energetycznej budynków, ale również materiałoznawstwa czy systemów grzewczych. Dlatego wymogiem prawnym przy sporządzaniu świadectwa jest: 

 • ukończenie studiów wyższych, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub
 • ukończenie studiów wyższych, innych niż wymienione powyżej oraz studiów podyplomowych, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • posiadanie uprawnień budowlanych, wydanych na podstawie warunków określonych w Ustawie Prawo Budowlane

Jeżeli sprzedajesz mieszkanie lub dom, albo wynajmujesz nieruchomość i potrzebujesz świadectwa energetycznego skorzystaj z usług osób uprawnionych do sporządzania świadectw. Świadectwa zamówione na e-certyfikator.pl są sporządzane mi.in przez Jacka Pasela nr uprawnień 27722. Gotowe świadectwo energetyczne otrzymasz już w 24h. 

Proces uzyskania uprawnień

Aby zostać wpisanym na listę osób uprawnionych do wystawiania świadectw oprócz kwalifikacji opisanych powyżej należy również:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe

Obecnie na rynku szkoleń jest wiele ofert skierowanych do osób, które chciałyby wykonywać świadectwa energetyczne i zajmować się oceną efektywności energetycznej budynków. Pamiętaj, że kursy i szkolenia, bez ukończonych studiów w zakresie opisanym powyżej dadzą Ci tylko dodatkową wiedzę. Jednak do uzyskania uprawnień konieczne jest odpowiednie wykształcenie wyższe. 

Co to jest wykaz audytorów energetycznych

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jest to baza danych prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jest ogólnodostępna i  znajdziesz ją po adresem (sprawdź). W bazie danych najłatwiej jest odszukać audytora po danych osobowych, takich jak imię i nazwisko. 

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Rejestr osób uprawnionych do sporządzania świadectw jest częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Obejmuje on wykazy:

 • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • świadectw charakterystyki energetycznej;
 • protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Rejestr audytorów – kto prowadzi

Minister Rozwoju i Technologii, jako minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow

Dlaczego warto korzystać z wykazu osób uprawnionych do wykonywania świadectw

Jeżeli potrzebujesz świadectwa energetycznego lub audytu warto skorzystać z wykazu osób uprawnionych do sporządzania tych dokumentów. 

Możesz to zrobić wyszukując audytora np. wpisując nazwisko i imię w rejestr. Wszyscy nasi audytorzy posiadają wiedzę kwalifikację i wymagany wpis. Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej online.

Świadectwo energetyczne tylko pewnym audytorem na e-certyfikator.pl

Wymagane standardy przy sporządzaniu świadectwa energetycznego opisuje ustawa oraz rozporządzenie, które opisuje metodologię obliczeń. Audytor przygotowując świadectwo na podstawie informacji o konstrukcji budynku przeprowadzana analizę charakterystyki energetycznej danego obiektu. Znając podstawowe parametry budynku osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie jest w stanie wykonać niezbędne obliczenia dotyczące efektywności energetycznej. O charakterystyce energetycznej budynków świadczy np. rok budowy obiektu. Ponieważ w określonych latach stosowano określone normy i standardy. Doświadczony audytor to wie i dlatego wiele informacji koniecznych do wykonywania świadectw gromadzi samodzielnie. 

 Skorzystaj z usług online i zamów swoje świadectwo charakterystyki energetycznej bez wychodzenia z domu. Nasi audytorzy zachowują najwyższe standardy przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki i jednocześnie wykorzystują ogólnie dostępne informacje oraz technologie. 

Audyt energetyczny nie wymaga kwalifikacji

Audyt energetyczny jest pojęciem często używanym w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej. To jednak 2 różne pojęcia i 2 różne dokumenty. Zakres oceny efektywności energetycznej budynków w przypadku audytu jest znacznie szerszy niż w przypadku świadectw energetycznych. 

Co to jest audyt energetyczny

Audyt energetyczny to szczegółowa analiza zużycia energii w budynku, mająca na celu zidentyfikowanie możliwości poprawy efektywności energetycznej. Audyt pomaga określić, gdzie i w jaki sposób budynek traci energię, i proponuje rozwiązania, które mogą zmniejszyć zużycie energii oraz obniżyć koszty eksploatacji. Oto główne elementy audytu energetycznego:

 1. Ocena zużycia energii: Audytor analizuje obecne zużycie energii w budynku, uwzględniając dane techniczne budynku, konstrukcję, stropień zużycia i inne czynniki mające wpływ na ocenę energetyczną domu, takie jak ocena szczelności drzwi i okien. 
 2. Propozycje ulepszeń: Audytor przedstawia zalecenia dotyczące działań, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku. Mogą to być takie rozwiązania jak ocieplenie ścian, wymiana okien, modernizacja systemów grzewczych i chłodzących, instalacja energooszczędnego oświetlenia czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
 3. Analiza kosztów i oszczędności: Audyt energetyczny zawiera także ocenę kosztów proponowanych ulepszeń oraz oszacowanie potencjalnych oszczędności na rachunkach za energię po ich wdrożeniu.
 4. Raport końcowy: Wszystkie zebrane dane i zalecenia są zebrane w szczegółowym raporcie, który jest przekazywany właścicielowi budynku. Raport ten jest podstawą do podejmowania decyzji o inwestycjach w poprawę efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny jest ważnym narzędziem, które pomaga właścicielom budynków zrozumieć, jak efektywnie zużywają energię. Dodatkowo opisuje jakie kroki mogą podjąć, aby ją zaoszczędzić, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska i redukcji kosztów eksploatacyjnych. Obecnie, ze względu ma możliwość uzyskania dofinansowania do termomodernizacji z programu Czyste Powietrze wykonywanie audytów energetycznych jest niezbędne. Jeżeli interesuje Cię temat dofinansowań na termomodernizację skontaktuj się z nami.

Kto może sporządzać audyt energetyczny

W przeciwieństwie do świadectw charakterystyki energetycznej, nie potrzebne są uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych. Ta niespójność wynika z faktu, że kiedyś wszystkie audyty były weryfikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (https://www.bgk.pl/). Niestety brak wymagań dotyczących wiedzy i kompetencji do sporządzania audytów prowadzi do sytuacji, w których na rynku są audyty przygotowane przez osoby bez wiedzy z zakresu efektywności energetycznej. Tanie audyty i często o małej wartości, które w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mogę spowodować, że Twój wniosek zostanie odrzucony i stracisz szansę na dziesiątki tysięcy dotacji. Jeżeli ubiegasz się o dofinansowanie i potrzebujesz audytu skorzystaj z usług audytora, który posiada uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych. Taka osoba posiada wiedzę z zakresu oceny energetycznej budynków. Nie istnieje rządowy rejestr audytorów energetycznych. Istnieje tylko rejestr osób uprawnionych do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Wszyscy nasi audytorzy posiadają uprawnienia potwierdzone przez MRiT.

Wykaz audytorów energetycznych – podsumowanie

Potrzebujesz oceny efektywności energetycznej swojego budynku lub mieszkania. Zamów świadectwo energetyczne lub audyt energetyczny na e-certyfikator.pl

Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz dokument przygotowany przez osobę, której nazwisko znajdziesz w wykazie audytorów energetycznych.

 

Sprawdź podobne artykuły

Sprawdź artykuły dotyczące mieszkań

Wróć na bloga
ile kosztuje swiadectwo energetyczne mieszkania

5 minut czytania

Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Sprawdź od czego zależy cena

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania? Ceny wahają się od 250 zł do 1500 zł. Sprawdź od czego zależą

certyfikat energetyczny

4 minuty czytania

Jak uzyskać certyfikat energetyczny budynku? Zamów online od 239zł

Profesjonalne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dowiedz się więcej na temat certyfikatu energetycznego i zamów online już dzisiaj.

Program Czyste Powietrze

6 minut czytania

Program Czyste Powietrze – dofinansowania na termomodernizację

Sprawdź program „Czyste Powietrze” i zdobądź do 136tyś zł dotacji na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła.