Przejdź do głównej treści

Polityka prywatności

Jakie informacje znajdują się w tym dokumencie?

Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach i celach, w jakich je przetwarzamy.
W tym dokumencie, wyjaśniamy pojęcia użyte w Polityce oraz przedstawiamy informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach. Znajdują się tu również informacje o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas poszczególnych procesów przetwarzania oraz na naszym profilu w Social Mediach. Znajdziesz tu również informacje o plikach cookies.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PaselaHome Sp. z o.o. z siedzibą w Gotkowicach nr 81b (31-048 Gotkowice). Nasz NIP to 5130285920. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001036327. W naszych aktach rejestrowych znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat, takie jak sprawozdania finansowe czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  • listownie: PaselaHome Sp. z o.o., Gotkowice 81b, 32-048 Gotkowice
  • e-mailem na adres: [email protected],
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie e-certyfikator.pl
  • telefonicznie pod numerem: 697 811 844.

§ 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

 1. „Serwis” – strona internetowa o adresie: e-certyfikator.pl
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj;
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube, Instagram, TikTok oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.
 5. „Usługa” – dostępna w Serwisie usługa polegająca na przygotowaniu dla Ciebie świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokładny opis świadczonych przez nas usług znajdziesz z Regulaminie na naszej stronie e-certyfikator.pl

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, więc:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania,
  • masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5. Prawo sprzeciwu

 1. W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

§ 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. Jeśli masz pytania dotyczącej naszej Polityki, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://e-certyfikator.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

§ 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Serwisu.
 2. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 3. Marketingowym polegającym na:
  • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
  • dopasowywaniu Serwisu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;
  • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych. Reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie.
 4. Aby badać satysfakcję klienta oraz dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy Twojej opinii dotyczącej jakości oferowanych przez nas świadczeń. W tym celu wysyłamy na Twój adres mailowy wiadomości odsyłające do odpowiednich formularzy.
 5. Jeśli korzystasz z naszych Social mediów to również w celu:
  • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;
  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;
  • udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil;
  • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media;
  • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. czy TikTok Technology Limited, danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

§ 2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

§ 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak zwróć uwagę na następujące sprawy.

 1. Bez podania Twoich danych kontaktowych:
  • nie możesz zrealizować zamówienia za pośrednictwem Serwisu, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług,
  • nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych,
  • możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy,
  • nie będziemy wiedzieli, co możemy poprawić.
 2. Z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

§ 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości).
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami

§ 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

 1. rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.
 2. prowadzenie marketingu, prowadzenie z Tobą korespondencji, a w niezbędnych przypadkach – windykacja należności.
 3. ułatwienie Ci korzystania z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

§ 6. Komu możemy przekazać Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.
 2. Podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Serwisu.
 3. Podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.
 4. Operatorom płatności elektronicznych.
 5. Firmom przewozowym i kurierskim.
 6. Kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.
 7. Podmiotom gromadzącym i publikującym opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów.
 8. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
 9. Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited oraz TikTok Technology Limited.

§ 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

 1. trwania umowy zawartej w związku z zamówieniem złożonym w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.
 2. trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych.
 3. trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych.
 4. prowadzenia działań marketingowych przez nas.
 5. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 6. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.
 7. publikacji Twojej opinii o Serwisie albo do momentu wyrażenia przez Ciebie zasadnego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 8. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 9. do momentu odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

 1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania;
 2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie

III. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

§ 1. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych statystycznych.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • konfiguracji Serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:
   • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  • marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie;
  • uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu;
  • analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
  • konfiguracji Serwisu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:
   • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  • marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Serwisie;
  • uwierzytelniania Twojej osoby w serwisie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Serwisu;
  • analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

§ 2. Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie. Więcej o zewnętrznych plikach cookies przeczytasz w § 5 tego działu.

§ 3. Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox,
  2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,
  4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265,
  6. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

§ 4. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

§ 5. Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:
  • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
   w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  • Google Ads, dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
   w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
  • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia 
   w celu wysyłki wiadomości mailowych oraz analityki ich wykorzystania przez Ciebie i innych odbiorców.
  • Twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA].
  • Pinterest.com [administrator cookies: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA].
  • Pixel FB [administrator cookies: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia].
  • Microsoft Advertising, dostarczanych przez Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA);
   w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
 3. Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2.1). powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. W związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.