Przejdź do głównej treści
bon energetyczny

2 minuty czytania

07 maja 2024

Bon energetyczny 2024 – kto i ile dostanie?

Co to jest bon energetyczny? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze w 2024? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać 1200zł?

anna gliwinska

Anna Gliwińska-Pasela

W związku z rosnącymi cenami prądu, rząd po raz kolejny planuje ich zamrożone (bez względu na koszt wytworzenia, ceny surowców itp) do połowy 2024 roku. Co stanie się od lipca? Czy nagle rachunki zwiększą się o 50, 100 a może nawet 200%?

Na szczęście nie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tzw. bonie energetycznym, oficjalnie nazwaną “Ustawą o czasowym ograniczeniu cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego oraz o bonie energetycznym”.

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane w 2024 roku osobom o niskich dochodach, które mogłyby mieć problem z zapłatą wysokich rachunków za prąd. Celem bonu jest pomoc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z nagłą zmianą cen na rynku energetycznym. Sama ustawa nie odnosi się tylko do dopłat, czyli do samego bonu energetycznego, ale są w niej zawarte zapisy o dalszym zamrożeniu cen prądu.

Nie tylko bon energetyczny, ale również dalsze mrożenie cen prądu 2024

Zgodnie z ostatnim opublikowanym projektem, cena maksymalna prądu w drugiej połowie 2024 r. ma wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie cena maksymalna energii dla gospodarstw domowych to 412 zł netto – bez VAT i akcyzy – za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów. Nie uchronimy się zatem od podwyżki cen prądu 2024, ale dzięki kolejnemu zamrożeniu cen będzie ona mniej dotkliwa.

Dla kogo jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Ustawa przewiduje dwa progi dochodowe:

  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych, podano także.

Z bonu będą mogli skorzystać również emeryci i renciści, których świadczenie jest równe najniższej emeryturze (aktualnie 1780,96 zł).

Ile wyniesie bon energetyczny?

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym.

  • dla 1-osobowych gospodarstw bon wyniesie 300zł
  • dla 2-3 osobowych – 400 zł
  • dla 4-5 osobowych będzie to 500zł
  • dla większych rodzin nawet 600zł

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100% (od 600 zł do 1200 zł).

Zgodnie z założeniami ustawy, przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Gdzie i jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Bon ma obejmować okres od lipca do grudnia 2024. Jednak wnioski będzie można składać od sierpnia do końca września. Wypłata środków nastąpi na koniec 2024 roku.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioskować będzie można zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Wzór wniosku zostanie udostępniony przez ministra właściwego do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Masz pytania dotyczące świadectw energetycznych, audytów lub nieruchomości?

Sprawdź podobne artykuły

Sprawdź artykuły dotyczące mieszkań

Wróć na bloga
umowa najmu mieszkania

5 minut czytania

Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać

Znajdź obowiązkowe elementy umowy najmu mieszkania i problemów. Zabezpiecz swoje interesy i swoją nieruchomość.

świadectwo energetyczne Lublin

4 minuty czytania

Profesjonalne świadectwo energetyczne Lublin

Poszukujesz świadectw energetycznych dla nieruchomości w Lublinie? Zamów szybko i tanio u nas! Świadectwo energetyczne, certyfikat, audyt

ile kosztuje swiadectwo energetyczne

3 minuty czytania

Ile kosztuje świadectwo energetyczne, czy jest grzywna za brak

Dowiedz się, ile kosztuje świadectwo energetyczne dla budynku oraz jakie są konsekwencje za jego brak. Wszystko o procedurze i grzywnie.